RGB565 Color Table

See also: our interactive RGB565 Color Picker.

Below is a list of all official CSS color names along with their RGB565 values, both in hexadecimal and decimal.

All conversions were done using the algorithm explained near the bottom of the RGB565 Color Picker page.

Preview Name Hex RGB565 Hex RGB565 Decimal
aliceblue #f0f8ff 0xefbf 61375
antiquewhite #faebd7 0xf75a 63322
aqua #00ffff 0x07ff 2047
aquamarine #7fffd4 0x7ffa 32762
azure #f0ffff 0xefff 61439
beige #f5f5dc 0xf7bb 63419
bisque #ffe4c4 0xff18 65304
black #000000 0x0000 0
blanchedalmond #ffebcd 0xff59 65369
blue #0000ff 0x001f 31
blueviolet #8a2be2 0x897b 35195
brown #a52a2a 0xa145 41285
burlywood #deb887 0xddb0 56752
cadetblue #5f9ea0 0x64f3 25843
chartreuse #7fff00 0x7fe0 32736
chocolate #d2691e 0xd344 54084
coral #ff7f50 0xfbea 64490
cornflowerblue #6495ed 0x64bd 25789
cornsilk #fff8dc 0xffbb 65467
crimson #dc143c 0xd8a7 55463
cyan #00ffff 0x07ff 2047
darkblue #00008b 0x0011 17
darkcyan #008b8b 0x0451 1105
darkgoldenrod #b8860b 0xb421 46113
darkgray #a9a9a9 0xad55 44373
darkgreen #006400 0x0320 800
darkgrey #a9a9a9 0xad55 44373
darkkhaki #bdb76b 0xbdad 48557
darkmagenta #8b008b 0x8811 34833
darkolivegreen #556b2f 0x5346 21318
darkorange #ff8c00 0xfc60 64608
darkorchid #9932cc 0x9999 39321
darkred #8b0000 0x8800 34816
darksalmon #e9967a 0xe4af 58543
darkseagreen #8fbc8f 0x8dd1 36305
darkslateblue #483d8b 0x49f1 18929
darkslategray #2f4f4f 0x328a 12938
darkslategrey #2f4f4f 0x328a 12938
darkturquoise #00ced1 0x0679 1657
darkviolet #9400d3 0x901a 36890
deeppink #ff1493 0xf8b2 63666
deepskyblue #00bfff 0x05ff 1535
dimgray #696969 0x6b4d 27469
dimgrey #696969 0x6b4d 27469
dodgerblue #1e90ff 0x249f 9375
firebrick #b22222 0xb104 45316
floralwhite #fffaf0 0xffdd 65501
forestgreen #228b22 0x2444 9284
fuchsia #ff00ff 0xf81f 63519
gainsboro #dcdcdc 0xdedb 57051
ghostwhite #f8f8ff 0xf7bf 63423
gold #ffd700 0xfea0 65184
goldenrod #daa520 0xdd24 56612
gray #808080 0x8410 33808
green #008000 0x0400 1024
greenyellow #adff2f 0xafe6 45030
grey #808080 0x8410 33808
honeydew #f0fff0 0xeffd 61437
hotpink #ff69b4 0xfb56 64342
indianred #cd5c5c 0xcaeb 51947
indigo #4b0082 0x4810 18448
ivory #fffff0 0xfffd 65533
khaki #f0e68c 0xef31 61233
lavender #e6e6fa 0xe73e 59198
lavenderblush #fff0f5 0xff7e 65406
lawngreen #7cfc00 0x7fc0 32704
lemonchiffon #fffacd 0xffd9 65497
lightblue #add8e6 0xaebc 44732
lightcoral #f08080 0xec10 60432
lightcyan #e0ffff 0xdfff 57343
lightgoldenrodyellow #fafad2 0xf7da 63450
lightgray #d3d3d3 0xd69a 54938
lightgreen #90ee90 0x9772 38770
lightgrey #d3d3d3 0xd69a 54938
lightpink #ffb6c1 0xfdb7 64951
lightsalmon #ffa07a 0xfd0f 64783
lightseagreen #20b2aa 0x2595 9621
lightskyblue #87cefa 0x867e 34430
lightslategray #778899 0x7453 29779
lightslategrey #778899 0x7453 29779
lightsteelblue #b0c4de 0xae1b 44571
lightyellow #ffffe0 0xfffb 65531
lime #00ff00 0x07e0 2016
limegreen #32cd32 0x3666 13926
linen #faf0e6 0xf77c 63356
magenta #ff00ff 0xf81f 63519
maroon #800000 0x8000 32768
mediumaquamarine #66cdaa 0x6675 26229
mediumblue #0000cd 0x0019 25
mediumorchid #ba55d3 0xbaba 47802
mediumpurple #9370db 0x939b 37787
mediumseagreen #3cb371 0x3d8e 15758
mediumslateblue #7b68ee 0x7b5d 31581
mediumspringgreen #00fa9a 0x07d3 2003
mediumturquoise #48d1cc 0x4e99 20121
mediumvioletred #c71585 0xc0b0 49328
midnightblue #191970 0x18ce 6350
mintcream #f5fffa 0xf7fe 63486
mistyrose #ffe4e1 0xff1b 65307
moccasin #ffe4b5 0xff16 65302
navajowhite #ffdead 0xfef5 65269
navy #000080 0x0010 16
oldlace #fdf5e6 0xffbc 65468
olive #808000 0x8400 33792
olivedrab #6b8e23 0x6c64 27748
orange #ffa500 0xfd20 64800
orangered #ff4500 0xfa20 64032
orchid #da70d6 0xdb9a 56218
palegoldenrod #eee8aa 0xef35 61237
palegreen #98fb98 0x97d2 38866
paleturquoise #afeeee 0xaf7d 44925
palevioletred #db7093 0xdb92 56210
papayawhip #ffefd5 0xff7a 65402
peachpuff #ffdab9 0xfed6 65238
peru #cd853f 0xcc28 52264
pink #ffc0cb 0xfdf9 65017
plum #dda0dd 0xdd1b 56603
powderblue #b0e0e6 0xaefc 44796
purple #800080 0x8010 32784
red #ff0000 0xf800 63488
rosybrown #bc8f8f 0xbc71 48241
royalblue #4169e1 0x435b 17243
saddlebrown #8b4513 0x8a22 35362
salmon #fa8072 0xf40e 62478
sandybrown #f4a460 0xf52c 62764
seagreen #2e8b57 0x344b 13387
seashell #fff5ee 0xffbd 65469
sienna #a0522d 0x9a85 39557
silver #c0c0c0 0xbdf7 48631
skyblue #87ceeb 0x867d 34429
slateblue #6a5acd 0x6ad9 27353
slategray #708090 0x7412 29714
slategrey #708090 0x7412 29714
snow #fffafa 0xffde 65502
springgreen #00ff7f 0x07ef 2031
steelblue #4682b4 0x4c16 19478
tan #d2b48c 0xd591 54673
teal #008080 0x0410 1040
thistle #d8bfd8 0xd5fa 54778
tomato #ff6347 0xfb09 64265
turquoise #40e0d0 0x46f9 18169
violet #ee82ee 0xec1d 60445
wheat #f5deb3 0xf6f6 63222
white #ffffff 0xffff 65535
whitesmoke #f5f5f5 0xf7be 63422
yellow #ffff00 0xffe0 65504
yellowgreen #9acd32 0x9e66 40550